26 Ekim 2020 tarihinde Nature Astronomy dergisinde yayınlanan iki makale Ay hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Elde edilen bu bilgiler ileride Ay’a düzenlenecek olan görevleri de etkileyecek.