Yıldız konusunu anlamak için iki kavrama göz atacağız. Kadir(magnitude) ve parlaklık(luminosity) kavramları yıldızların özellikleri hakkında bize bilgi veren iki kavramdır.